SMHSinternt

Bilder för internt bruk inom SMHS. För publicering av bilder eller allmän spridning av dem behövs tillstånd från den webansvarige på SMHS. Arkivbyggare Berndt Ehinger. Coppermine ver. cpg 1.6.15. Ny version 2021


Home Register Login
Album list Last uploads Last comments Most viewed Top rated My Favorites Search
Image search results - "Miljonär"
BE-JAP220304-002Cpg.jpg
BE-JAP220304-002Cpg.jpgJohn och Augusta Perssons trotjänarinna Anna Wallin3 viewsFoto i John och Augusta Perssons stiftelses arkiv. Påskrift på baksidan: "trotjänarinnan Anna Wallin". Hon ses på bilden tillsammans med Johns gode vän revisor Eric Sundmark. Foto i John Perssons hem i St. Hammar nära Torhamn. Papperskopia märkt att den gjorts i oktober 1969. John Persson avled den 12 november samma år, så bilden har rimligen tagits något före oktober det året. Samma bild som den i fil BE-JAP220304-002
BE-JAP220304-005Cpg.jpg
BE-JAP220304-005Cpg.jpgStora Hammar. John Perssons släktstuga3 viewsFoto i John och Augusta Perssons stiftelses arkiv. Påskrift på baksidan: "St. Hammar. Johns släktstuga". Förlagan är tillverkad i november 1962. John var född på ön Ungskär i skärgården utanför, men hans släktingar hade flyttat in till Torhamn på fastlandet och hade kanske skaffat sig denna pittoreska gamla torparstuga som fritidshus. Fotograf okänd.
BE-JAP220304-006Cpg.jpg
BE-JAP220304-006Cpg.jpgKurt Lidén. Foto från styrelsesammanträde i John och Augusta Perssons hem0 viewsFoto i John och Augusta Perssons stiftelses arkiv. Påskrift på baksidan: "Kurt Lidén". Foto från styrelsesammanträde i John och Augustas hem i St. Hammar nära Torhamn i Blekinge. Foto på 1960-talet. Samma som bilden i fil BE-JAP-220304-069.
BE-JAP220304-008Cpg.jpg
BE-JAP220304-008Cpg.jpgJohn A. Persson har varit på lyckat fiske med en vän1 viewsFoto i John och Augusta Perssons stiftelses arkiv. Påskrift på baksidan: "Fiske i Mien".
Mien är en fiskrik sjö norr om Ronneby, alldeles på bortsidan om landskapsgränsen till Småland. Kanske är det John till höger i bilden. Mien är känd för sitt fina öringfiske, och nog ser det ut som om de båda männen lyckats väl med öringfiske.
Foto av Hj. Jonsson i Ryd. Denne var verksam där 1919-1943 enligt Fotografregistret. John ägde tidigt bil, men kunde knappast köra egen bil under andra världskriget på 1940-talet. Foto alltså troligen på 1930-talet.
BE-JAP220304-009Cpg.jpg
BE-JAP220304-009Cpg.jpgJohn och Augusta Perssons hus i Stora Hammar nära Torhamn i Blekinge östra skärgård5 viewsFoto i John och Augusta Perssons stiftelses arkiv. Påskrift på baksidan: "Stora Hammar. Johns villa". Foto rimligen taget på 1960-talet. Fotograf okänd.
BE-JAP220304-011Cpg.jpg
BE-JAP220304-011Cpg.jpgUtsikt mot nordväst över östra skärgården i Blekinge med Möcklö och ön Senoren i fonden.0 viewsFoto i John och Augusta Perssons stiftelses arkiv. Påskrift på baksidan: "John vid kusten". Foto på en bergknalle i St. Hammar nära Torhamn. Utsikt mot nordväst över skärgården i med Möcklö och ön Senoren i fonden. Efter papperskopia gjord i november 1962.
BE-JAP220304-012Cpg.jpg
BE-JAP220304-012Cpg.jpgPorträtt av Augusta och John Persson2 viewsFoto i John och Augusta Perssons stiftelses arkiv. Målade porträtt av Augusta och John Persson, uppsatta på väggen i deras hem i St. Hammar vid Torhamn i Blekinge Skärgård. Förlagan är märkt som tillverkad i oktober 1969.
BE-JAP220304-013Cpg.jpg
BE-JAP220304-013Cpg.jpgJohn och Augusta Persson i deras hem i St. Hammar nära Torhamn i Blekinge1 viewsFoto i John och Augusta Perssons stiftelses arkiv. Påskrift på baksidan: "John och Augusta". Foto i deras hem i Stora Hammar nära Torhamn i Blekinge. Efter papperskopia gjord i november 1962.
BE-JAP220304-015Cpg.jpg
BE-JAP220304-015Cpg.jpgBlekinges landshövding Thure Andersson besökte John Persson hemma i Torhamn1 viewsFoto i John och Augusta Perssons stiftelses arkiv. Påskrift på baksidan: "John, landshövdingen, Sundmark, landshövdingens fru".
Blekinges landshövding Thure Andersson besökte John Persson hemma i Torhamn tillsammans med b.a. sin fru Astrid Maria för att överlämna en guldfjäder till honom som tack för en donation på 10.000kr till insamlingen Röda Fjädern. Mannen längst bort är Valdo Carlström från en Lionsklubb i Karlskrona. Revisor Eric Sundmark var rådgivare och god vän till John. Denne var änkeman vid denna tid och dog den 12 november 1969. Efter papperskopia gjord i oktober 1969.
BE-JAP220304-017Cpg.jpg
BE-JAP220304-017Cpg.jpgBlekinges landshövding Thure Andersson besökte John Persson hemma i Torhamn tillsammans med bl. a. sin fru Astrid Maria 1 viewsFoto i John och Augusta Perssons stiftelses arkiv. Påskrift på baksidan: "Från v. Sundmark, Landshövdingens fru Andersson, John, landshövding Andersson, Valdo Carlström (Lions). Röda fjäderinsamlingen . John skänkte 10.000kr".
Blekinges landshövding Thure Andersson besökte John Persson hemma i Torhamn tillsammans med bl. a. sin fru Astrid Maria för att överlämna en guldfjäder till honom som tack för donationen. Revisor Eric Sundmark var rådgivare och god vän till John. John var änkeman vid denna tid och dog den 12 november 1969. Efter papperskopia gjord i oktober 1969.
BE-JAP220304-018Cpg.jpg
BE-JAP220304-018Cpg.jpgLandshövding Thure Andersson överlämnar guldfjädern till John Persson1 viewsFoto i John och Augusta Perssons stiftelses arkiv. Påskrift på baksidan: "Landshövding Andersson överlämnar guldfjädern". Landshövding Thure Andersson till höger, revisorn och Johns gode vän Eric Sundmark emellan dem. Papperskopia gjord i oktober 1969.
BE-JAP220304-019Cpg.jpg
BE-JAP220304-019Cpg.jpgJohn Persson och Eric Sundmark. John får en guldfjäder för sin donation1 viewsFoto i John och Augusta Perssons stiftelses arkiv. Påskrift på baksidan: "John och Sundmark. John får guldfjäder för sin donation". Revisorn och vännen Eric Sundmark till vänster i bilden; John Persson till höger. John hade donerat 10.000 till insamlingen Röda Fjädern. Papperskopia gjord i oktober 1969. John avled i november 1969.
BE-JAP220304-020Cpg.jpg
BE-JAP220304-020Cpg.jpg Blekinges landshövding Thure Andersson besökte John Persson hemma i Torhamn1 viewsFoto i John och Augusta Perssons stiftelses arkiv. Påskrift på baksidan: "John o. landshövding Anderssons fru". Blekinges landshövding Thure Andersson besökte John Persson hemma i Torhamn tillsammans med b.a. sin fru Astrid Maria för att överlämna en guldfjäder till honom som tack för en donation till insamlingen "Röda Fjädern". Efter papperskopia gjord i oktober 1969.
BE-JAP220304-022pCpg.jpg
BE-JAP220304-022pCpg.jpgFoto västerut över John och augustas tomt i St. Hammar 2 viewsFoto i John och Augusta Perssons stiftelses arkiv. Påskrift på baksidan: "Utsikt mot sjön". Foto västerut över John och augustas tomt i St. Hammar nära Torhamn i Blekinge. Efter papperskopia gjord i novemer 1962.
BE-JAP220304-023Cpg.jpg
BE-JAP220304-023Cpg.jpgJohn och Augustas hem i Stora Hammar nära Torhamn i Blekinge3 viewsFoto i John och Augusta Perssons stiftelses arkiv. Påskrift på baksidan: "Stora Hammar Villan". John och Augustas hem i Stora Hammar nära Torhamn i Blekinge. Efter papperskopia gjord i oktober 1969.
BE-JAP220304-024Cpg.jpg
BE-JAP220304-024Cpg.jpgTrädgårdssidan på John och Augustas hem i Stora Hammar nära Torhamn i Blekinge. 3 viewsFoto i John och Augusta Perssons stiftelses arkiv. Påskrift på baksidan: "Stora Hammar trädgård. Efter papperskopia gjord i oktober 1965.
BE-JAP220304-028Cpg.jpg
BE-JAP220304-028Cpg.jpgStyrelsesammanträde i John och Augusta Perssons fastighet på Stora Hammar 3 viewsFoto i John och Augusta Perssons stiftelses arkiv. Styrelsesammanträde i John och Augusta Perssons fastighet på Stora Hammar nära Torhamn i Blekinge östra skärgård. Foto rimligen taget på 1960-talet. Fotograf Kurt Lidén. Från vänster i bilden: professor C. G. Ahlström, John Persson, fil. dr. Rune Tersman, Eric Sundmark, Augusta Persson och trotjänarinnan Anna Wallin.
BE-JAP220304-029Cpg.jpg
BE-JAP220304-029Cpg.jpgStyrelsesammanträde i John och Augusta Perssons fastighet på Stora Hammar2 viewsFoto i John och Augusta Perssons stiftelses arkiv. Styrelsesammanträde i John och Augusta Perssons fastighet på Stora Hammar nära Torhamn i Blekinge östra skärgård. Foto rimligen taget på 1960-talet. Fotograf Kurt Lidén. Från vänster i bilden: professor C. G. Ahlström, John Persson, professor Martin Lindgren, revisor Eric Sundmark, Augusta Persson och trotjänarinnan Anna Wallin.
BE-JAP220304-041Cpg.jpg
BE-JAP220304-041Cpg.jpgJohn och Augusta med gäster (släktingar?) i sitt hem i Stora Hammar nära Torhamn i Blekinge skärgård. 4 viewsFoto i John och Augusta Perssons stiftelses arkiv. John och Augusta i sitt hem i Stora Hammar nära Torhamn i Blekinge skärgård. De sitter tillsammans med yngre gäster, kanske släktingar. Möjligen är det den gode vännen revisor Eric Sundmark som sitter längst till höger. Förlagan är en papperskopia tillverkad i november 1961, d v s innan John och Augusta skapat sin stiftelse.
BE-JAP220304-043pCpg.jpg
BE-JAP220304-043pCpg.jpgAugusta Persson i hennes och Johns hem i St. Hammar0 viewsFoto i John och Augusta Perssons stiftelses arkiv. Bilden visar Augusta Persson i hennes och Johns hem i St. Hammar nära Torhamn i Blekinge Skärgård. Förlagen är tillverkad i november 1962
BE-JAP220304-044Cpg.jpg
BE-JAP220304-044Cpg.jpgTrotjänarinnan Anna Wallin som John och Augusta hade ett antal år mot slutet av sitt liv. 2 viewsFoto i John och Augusta Perssons stiftelses arkiv. Påskrift på baksidan: "Anna". Bilden visar alltså den hemhjälp Anna Wallin som John och Augusta hade ett antal år mot slutet av sitt liv. Foto i John och Augustas hem i St. Hammar nära Torhamn i Blekinge Skärgård. Förlagen är tillverkad i november 1962
BE-JAP220304-045Cpg.jpg
BE-JAP220304-045Cpg.jpgJohn Persson i en fåtölj i sitt hem i Stora Hammar. Bredvid honom sitter en ung flicka som spelar på en gitarr. 3 viewsFoto i John och Augusta Perssons stiftelses arkiv. Bilden visar John Persson i en fåtölj i sitt hem i Stora Hammar nära Torhamn i Blekinge skärgård. Bredvid honom sitter en ung flicka som spelar på en gitarr. Kanske är hon en släkting.Förlagan är tillverkad i januari 1968.
BE-JAP220304-046Cpg.jpg
BE-JAP220304-046Cpg.jpgRimligen släktingar till John och Augusta Persson2 viewsFoto i John och Augusta Perssons stiftelses arkiv. Rimligen släktingar till John och Augusta. Möjligen är den äldre mannen densamme som i bilden i fil BE-JAP220304-041. Förlagan är en papperskopia tillverkad i november 1962.
BE-JAP220304-047Cpg.jpg
BE-JAP220304-047Cpg.jpgJohn och Augustas trotjänarinna Anna Wallin4 viewsFoto i John och Augusta Perssons stiftelses arkiv. John och Augustas trotjänarinna Anna Wallin. Foto i John Perssons hem i St. Hammar nära Torhamn. Papperskopia märkt att den gjorts i november 1962.
BE-JAP220304-049Cpg.jpg
BE-JAP220304-049Cpg.jpgsläktingar till John och Augusta i deras hem på St. Hammar2 viewsFoto i John och Augusta Perssons stiftelses arkiv. Bilden visar rimligen släktingar till John och Augusta i deras hem på St. Hammar vid Torhamn i Blekinge. Den unga kvinnan är möjligen den som också sys i bilde i fil BE-JAP220304-046. I bildens nedre högra hörn syns den hemhjälp, Anna Wallin, som Augusta och John Persson hade städslat när de åldats. Förlagen är tillverkad i november 1962
BE-JAP220304-052Cpg.jpg
BE-JAP220304-052Cpg.jpgJohn och Augusta Perssons hem i St. Hammar nära Torhamn i Karlskrona östra skärgård4 viewsJohn och Augusta Perssons hem i St. Hammar nära Torhamn i Karlskrona östra skärgård. Foto privat, hösten 1969.
BE-JAP220304-053pCpg.jpg
BE-JAP220304-053pCpg.jpgJohn och Augusta i sitt hem i Stora Hammar när de just tagit emot en stor hedersmedalj i guld av medicinska fakulteten i Lund1 viewsFoto i John och Augusta Perssons stiftelses arkiv. John och Augusta i sitt hem i Stora Hammar nära Torhamn i Blekinge skärgård. De har just tagit emot en stor hedersmedalj i guld av medicinska fakulteten i Lund. Medaljen skymtar på det runda bordet. Digitaliserat från omärkt negativ. Foto 1968, kanske med Kurt Lidéns kamera för han har tagit andra bilder på samma filmremsor.Samma bild som BE-JAP220304-059p
BE-JAP220304-057Cpg.jpg
BE-JAP220304-057Cpg.jpgJohn A. Persson (1884 - 1969) i sin trädgård på St. Hammar0 viewsFoto i John och Augusta Perssons stiftelses arkiv. John A. Persson (1884 - 1969) i sin trädgård på St. Hammar nära Torhamn i Blekinge skärgård. Digitaliserat från omärkt negativ. Foto på 1960-talet, kanske med Kurt Lidéns kamera.
BE-JAP220304-058pCpg.jpg
BE-JAP220304-058pCpg.jpgProfessor Gunnar Lindgren överräcker 1968 Lunds medicinska fakultetens medalj i guld till John och Augusta Persson 2 viewsFoto i John och Augusta Perssons stiftelses arkiv. Professor Gunnar Lindgren, dekanus i medicinska fakulteten i Lund, överräcker 1968 fakultetens medalj i guld till John och Augusta Persson i deras hem i St. Hammar nära Torhamn i Blekinge skärgård. Foto kanske av Kurt Lidén.
BE-JAP220304-059pCpg.jpg
BE-JAP220304-059pCpg.jpgProfessor Gunnar Lindgren har 1968 just räckt över medicinska fakulteten i Lunds medalj i guld till John och Augusta Persson2 viewsFoto i John och Augusta Perssons stiftelses arkiv. Professor Gunnar Lindgren, dekanus i medicinska fakulteten i Lund har 1968 just räckt över fakultetens medalj i guld till John och Augusta Persson i deras hem i St. Hammar nära Torhamn i Blekinge skärgård. Foto kanske av Kurt Lidén.
BE-JAP220304-067pCpg.jpg
BE-JAP220304-067pCpg.jpgAugusta Persson (1884 - 1968) i en trädgård0 viewsFoto i John och Augusta Perssons stiftelses arkiv. Augusta Persson (1884 - 1968) i en trädgård, men inte i hemmet i St. Hammar nära Torhamn. Digitaliserat från omärkt negativ. Foto på 1960-talet, kanske av Kurt Lidén för samma filmremsor innehåller bilder han skall ha tagit vid ett styrelsesammanträde i St. Hammar.
BE-JAP220304-069Cpg.jpg
BE-JAP220304-069Cpg.jpg Laborator (senare professor) Kurt Lidén när styrelsen i John och Augustas stiftelse sammanträdde i trädgården till John och Augustas hem i St. Hammar. 0 viewsFoto i John och Augusta Perssons stiftelses arkiv. Styrelsen i stiftelsen sammanträder i trädgården till John och Augustas hem i St. Hammar nära Torhamn i Blekinge skärgård. Laborator (senare professor) Kurt Lidén syns i bilden. Digitaliserat från omärkt negativ. Foto på 1960-talet, kanske med Kurt Lidéns kamera. Samma bild som i fil BE-JAP220304-006.
BE-JAP220304-073Cpg.jpg
BE-JAP220304-073Cpg.jpgJohn och Augustas hus i Stora Hammar nära Torhamn i Blekinge skärgård3 viewsFoto i John och Augusta Perssons stiftelses arkiv. John och Augustas hus i Stora Hammar nära Torhamn i Blekinge skärgård. Digitaliserat från omärkt negativ. Foto på 1960-talet, kanske med Kurt Lidéns kamera för han har tagit andra bilder på samma filmremsor.
BE-JAP220304-087Cpg.jpg
BE-JAP220304-087Cpg.jpgJohn Albin Persson (1884 - 1969).2 viewsJohn Albin Persson (1884 - 1969). Foto troligen i mitten på 1960-talet. Fotograf okänd.
BE-JAP220304-088Cpg.jpg
BE-JAP220304-088Cpg.jpgAugusta Wilhelmina Persson f. Johansson (1884 - 1968)1 viewsAugusta Wilhelmina Persson f. Johansson (1884 - 1968). Foto troligen i mitten på 1960-talet. Fotograf okänd.
BE-JAP220304-089Cpg.jpg
BE-JAP220304-089Cpg.jpgJohn och Augusta Perssons hem i St. Hammar nära Torhamn i Karlskrona östra skärgård. 2 viewsJohn och Augusta Perssons hem i St. Hammar nära Torhamn i Karlskrona östra skärgård. Foto privat, hösten 1969.
BE-JAP220304-094Cpg.jpg
BE-JAP220304-094Cpg.jpgAugusta och John Persson c:a 1910 i New York1 viewsUtsnitt ur släktbilden BE-JAP220304-093.
     
37 files on 1 page(s)