SMHSinternt

Bilder för internt bruk inom SMHS. För publicering av bilder eller allmän spridning av dem behövs tillstånd från den webansvarige på SMHS. Arkivbyggare Berndt Ehinger. Coppermine ver. cpg 1.6.15. Ny version 2021


Home Register Login
Album list Last uploads Last comments Most viewed Top rated My Favorites Search
Home > Byggnader i olika orter > Lunds tätort > Byggnader för Lunds universitet > Interiörer, Universitetssjukhuset i Lund

1medhisliten.jpg
1medhisliten.jpgFörvaring, gallring och katalogisering år 2009 av de medicinhistoriska samlingarna i Lund8 viewsMedicinhistoriska Magasinet i februari 2009 under ambulansgaraget vid USiL. Alla tiotusentals saker lagrade i gamla Orupssjukhuset är hitflyttade. Gallring och katalogisering pågår av arkivarier från Kulturen i Lund och under ledning av arkivarie Karin Hindfelt.
AL_LA2020-001Cpg.jpg
AL_LA2020-001Cpg.jpgKanske ett elevrum på Södra Sveriges Sjuksköterskehem, SSSH?7 viewsBild 1 i husmor Anna Landelius (1880-1964) efterlämnade fotoalbum. Ingrid Frennhoff (f. 1944) hade övertagit det efter sin morfar som var bror till husmor Anna på Lasarettet i Lund. Gåva till Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet nyåret 2020.
Kanske ett elevrum på Södra Sveriges Sjuksköterskehem, SSSH? Foto troligen på 1910-talet.
AL_LA2020-022Cpg.jpg
AL_LA2020-022Cpg.jpgGipsning av ett barn förbereds.6 viewsBild 22 i husmor Anna Landelius (1880-1964) efterlämnade fotoalbum. Ingrid Frennhoff (f. 1944) hade övertagit det efter sin morfar som var bror till husmor Anna på Lasarettet i Lund. Gåva till Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet nyåret 2020.- En sköterske-elev förbereder gipsbindan, en SSSH-sköterska står beredd att doppa den i ett fat med vatten och några biträden hjälper till.
AL_LA2020-027Cpg.jpg
AL_LA2020-027Cpg.jpgEn ung sjuksköterska med SSSH-mössa och brosch sitter på ett undersökningsbord med ett litet barn i famnen. 6 viewsBild 275 i husmor Anna Landelius (1880-1964) efterlämnade fotoalbum. Ingrid Frennhoff (f. 1944) hade övertagit det efter sin morfar som var bror till husmor Anna på Lasarettet i Lund. Gåva till Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet nyåret 2020 - En ung sjuksköterska med SSSH-mössa och brosch sitter på ett undersökningsbord med ett litet barn i famnen. Kanske är det ett röntgenbord. Något röntgenrör syns dock inte i hållaren.
AL_LA2020-047Cpg.jpg
AL_LA2020-047Cpg.jpgSköterskor och kvinnliga patienter på en kirurgisk vårdavdelning, möjligen på Lasarettet i Lund. 6 viewsBild 47 i husmor Anna Landelius (1880-1964) efterlämnade fotoalbum. Ingrid Frennhoff (f. 1944) hade övertagit detta efter sin morfar som var bror till husmor Anna på Lasarettet i Lund. Gåva till Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet nyåret 2020.
Patienten längst till vänster i bakre ledet har ett s.k. öronförband liksom barnet nere till höger i bilden. En av de sittande kvinnorna har höger arm i mitella. Längst till höger i bakre ledet en SSSH-sköterska. Det är nog Anna Landelius?
AL_LA2020-048Cpg.jpg
AL_LA2020-048Cpg.jpgPatienter och vårdpersonal på en kvinnlig kirurgisk avdelning, rimligen på Lasarettet i Lund5 viewsBild 48 i husmor Anna Landelius (1880-1964) efterlämnade fotoalbum. Ingrid Frennhoff (f. 1944) hade övertagit detta efter sin morfar som var bror till husmor Anna på Lasarettet i Lund. Gåva till Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet nyåret 2020.
En SSSH-sjuksköterska med karaktäristisk mössa och hakband, kanske Anna Landelius, tillsammans med patienter och ett litet antal elever och sjukvårdsbiträden. Barnet i bilden har s.k. öronförband, och avdelningen är därmed rimligen kvinnlig kirurgisk. Foto på 1900-talets första halva.
AL_LA2020-052-3aCpg1.jpg
AL_LA2020-052-3aCpg1.jpgKvinnlig troligen kirurgisk vårdsal på Lasarettet i Lund i kv. Paradis6 viewsBild 52-3 i husmor Anna Landelius (1880-1964) efterlämnade fotoalbum. Ingrid Frennhoff (f. 1944) hade övertagit detta efter sin morfar som var bror till husmor Anna på Lasarettet i Lund. Gåva till Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet nyåret 2020.
AL_LA2020-052-5Cpg.jpg
AL_LA2020-052-5Cpg.jpgOperationsbild, rimligen på kirurgiska kliniken på Lasarettet i Lund i kv. Paradis i Lund5 viewsBild 052-5 i husmor Anna Landelius (1880-1964) efterlämnade fotoalbum. Ingrid Frennhoff (f. 1944) hade övertagit detta efter sin morfar som var bror till husmor Anna på Lasarettet i Lund. Gåva till Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet nyåret 2020.
Möjligen professor Jacques Borelius till höger vid operationsbordet. Foto troligen under något av 1900-talets första två decennier.
AL_LA2020-052Cpg.jpg
AL_LA2020-052Cpg.jpgSjukhuskorridor., troligast på kirurgiska kliniken i Lund6 viewsBild 52 i husmor Anna Landelius (1880-1964) efterlämnade fotoalbum. Ingrid Frennhoff (f. 1944) hade övertagit det efter sin morfar som var bror till husmor Anna på Lasarettet i Lund. Gåva till Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet nyåret 2020.
Sjukhuskorridor. Skulle kunna vara på kirurgiska kliniken i Lund. I så fall foto efter 1905 då centralvärme och elektrisk belysning installerades.
AL_LA2020-053Cpg.jpg
AL_LA2020-053Cpg.jpgVårdpersonal och patienter i en polikliniksal, troligen på kirurgen i Lund6 viewsBild 53 i husmor Anna Landelius (1880-1964) efterlämnade fotoalbum. Ingrid Frennhoff (f. 1944) hade övertagit det efter sin morfar som var bror till husmor Anna på Lasarettet i Lund. Gåva till Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet nyåret 2020.
Vårdpersonal och patienter i en polikliniksal, troligen på kirurgen i Lund. Sköterskan längst till höger bär SSSH-mössa och brosch. Foto kanske under 1900-1910-talen.
AL_LA2020-057Cpg.jpg
AL_LA2020-057Cpg.jpgSSSH-sjuksköterska med mössa, brosch och hakband tillsammans med två barn.6 viewsBild 57 i husmor Anna Landelius (1880-1964) efterlämnade fotoalbum. Ingrid Frennhoff (f. 1944) hade övertagit detta efter sin morfar som var bror till husmor Anna på Lasarettet i Lund. Gåva till Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet nyåret 2020.
SSSH-sjuksköterska med mössa, brosch och hakband tillsammans med två barn i en passage med höga rundbågade dörrar. Möjligen i dåvarande kirurgiska kliniken i Lund. Det är knappast Anna Landelius i bilden.
AL_LA2020-059-1Cpg.jpg
AL_LA2020-059-1Cpg.jpgKvinnlig patient med vattenkanna i dagrum, troligen på Lasarettet i Lund i kv. Paradis6 viewsBild 059-1 i husmor Anna Landelius (1880-1964) efterlämnade fotoalbum. Ingrid Frennhoff (f. 1944) hade övertagit det efter sin morfar som var bror till husmor Anna på Lasarettet i Lund. Gåva till Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet nyåret 2020.
Kvinnlig patient med vattenkanna i dagrum, troligen på Lasarettet i Lund i kv. Paradis.
AL_LA2020-059-2Cpg.jpg
AL_LA2020-059-2Cpg.jpgPatienter och sköterskor, troligen på kirurgisk kvinnlig vårdavdelning5 viewsBild 059-2 i husmor Anna Landelius (1880-1964) efterlämnade fotoalbum. Ingrid Frennhoff (f. 1944) hade övertagit detta efter sin morfar som var bror till husmor Anna på Lasarettet i Lund. Gåva till Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet nyåret 2020.
Patienter och sköterskor, troligen på kirurgisk kvinnlig vårdavdelning eftersom några av patienterna har bandage. Troligast i Lund. SSSH-sköterskan Anna Landelius längst till höger. Foto rimligen under 1900-talets första halva.
AL_LA2020-067Cpg.jpg
AL_LA2020-067Cpg.jpgSköterska med barn i en barnsal, rimligen i mitten på 1900-talet5 viewsBild 67 i husmor Anna Landelius (1880-1964) efterlämnade fotoalbum. Ingrid Frennhoff (f. 1944) hade övertagit det efter sin morfar som var bror till husmor Anna på Lasarettet i Lund. Gåva till Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet nyåret 2020. Notera journalbladen i en hållare ovanför sängarnas huvudände.
AL_LA2020-119Cpg.jpg
AL_LA2020-119Cpg.jpgKvinnlig vårdsal, troligast på kirurgiska kliniken på Lasarettet i Lund6 viewsBild 052-2 i husmor Anna Landelius (1880-1964) efterlämnade fotoalbum. Ingrid Frennhoff (f. 1944) hade övertagit detta efter sin morfar som var bror till husmor Anna på Lasarettet i Lund. Gåva till Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet nyåret 2020.
Kvinnlig vårdsal, troligast på kirurgiska kliniken på Lasarettet i Lund i kv. Paradis i Lund eftersom en av patienterna har ett stort s.k. öronförband. Till höger en sköterske-elev och ung enbent kvinnlig patient.
BE200417-003Cpg.jpg
BE200417-003Cpg.jpgSex SSSH-sköterskor i en soffa i högtidssalen på Södra Sveriges Sjuksköterskehem den 4 april 1925.6 viewsSex SSSH-sköterskor i en soffa i högtidssalen på Södra Sveriges Sjuksköterskehem den 4 april 1925. Från vänster Gusten Lindqvist, Elsa Bergholtz, Ragnhild Hansson, Elsa Dahlqvist, Anna Berggren (rörelseorskarp i ansiktet) och Anna Landelius, husmor på Lasarettet i Lund. Fotograf okänd. Bildkälla: Föreningen SSSH:s fotoalbum förmedlat av sjuksköterskan Kerstin Ahldin.
Bakom sjuksköterskorna syns på väggen en porträttmålning av SSSH:s initiativtagare, professor Jacques Borelius.
DSC03422pCpg.jpg
DSC03422pCpg.jpgKonservator Caroline Owman i augusti 2009 i SMHS' blivande smakprovsutställning8 viewsKonservator Caroline Owman i augusti 2009 i SMHS' blivande smakprovsutställning vid entréhallen på Blocket i Lund.
DSC03424pCpg.jpg
DSC03424pCpg.jpgKonservator Caroline Owman i augusti 2009 i SMHS' blivande smakprovsutställning9 viewsCaroline Owman i SMHS' blivande utställning i centralhallen på Blocket i Lund.
MHM2Cpg.jpg
MHM2Cpg.jpgArkitektskiss 2007 från Regionservice på en blivande medicinhistorisk smakprovsutställning4 viewsArkitektskiss 2007 från Regionservice på en blivande medicinhistorisk smakprovsutställning vid entréhallen i C-blocket på Universitetssjukhuset i Lund, baserad på ett ursprungligt förslag med modell av konservator Martin Andrén på Kulturen i Lund.
MHM3Cpg.jpg
MHM3Cpg.jpgArkitektskiss 2007 från Regionservice på en blivande medicinhistorisk smakprovsutställning5 viewsArkitektskiss 2007 från Regionservice på en blivande medicinhistorisk smakprovsutställning vid entréhallen i C-blocket på Universitetssjukhuset i Lund, baserad på ett ursprungligt förslag med modell av konservator Martin Andrén på Kulturen i Lund.
MHM4.jpg
MHM4.jpgArkitektskiss 2007 på en blivande medicinhistorisk smakprovsutställning vid entréhallen i C-blocket på Universitetssjukhuset i Lund.5 viewsArkitektskiss 2007 från Regionservice på en blivande medicinhistorisk smakprovsutställning vid entréhallen i C-blocket på Universitetssjukhuset i Lund, baserad på ett ursprungligt förslag med modell av konservator Martin Andrén på Kulturen i Lund.
MHM4a.jpg
MHM4a.jpgArkitektskiss 2008 (?) på en blivande medicinhistorisk smakprovsutställning vid entréhallen i C-blocket på Universitetssjukhuset i Lund.5 views
MHM4aCpg.jpg
MHM4aCpg.jpgArkitektskiss 2007 från Regionservice på en blivande medicinhistorisk smakprovsutställning5 viewsArkitektskiss 2007 från Regionservice på en blivande medicinhistorisk smakprovsutställning vid entréhallen i C-blocket på Universitetssjukhuset i Lund, baserad på ett ursprungligt förslag med modell av konservator Martin Andrén på Kulturen i Lund.
MHMCpg.jpg
MHMCpg.jpgArkitektskiss 2007 från Regionservice på en blivande medicinhistorisk smakprovsutställning5 viewsArkitektskiss 2007 från Regionservice i Lund på en blivande medicinhistorisk smakprovsutställning vid entréhallen i C-blocket på Universitetssjukhuset i Lund, baserad på ett ursprungligt förslag med modell av konservator Martin Andrén på Kulturen i Lund.
MODELL2Cpg.jpg
MODELL2Cpg.jpgArkitektskiss 2007 från Regionservice på en blivande medicinhistorisk smakprovsutställning5 viewsArkitektskiss 2007 från Regionservice i Lund på en blivande medicinhistorisk smakprovsutställning vid entréhallen i C-blocket på Universitetssjukhuset i Lund, baserad på ett ursprungligt förslag med modell av konservator Martin Andrén på Kulturen i Lund.
MODELL3Cpg.jpg
MODELL3Cpg.jpgArkitektskiss 2007 från Regionservice på en blivande medicinhistorisk smakprovsutställning5 viewsArkitektskiss 2007 från Regionservice på en blivande medicinhistorisk smakprovsutställning vid entréhallen i C-blocket på Universitetssjukhuset i Lund, baserad på ett ursprunglingt förslag med modell av konservator Martin Andrén på Kulturen i Lund.
MODELL4Cpg.jpg
MODELL4Cpg.jpgArkitektskiss 2007 från Regionservice på en blivande medicinhistorisk smakprovsutställning5 viewsArkitektskiss 2007 från Regionservice på en blivande medicinhistorisk smakprovsutställning vid entréhallen i C-blocket på Universitetssjukhuset i Lund, baserad på ett ursprunglingt förslag med modell av konservator Martin Andrén på Kulturen i Lund.
MODELL5Cpg.jpg
MODELL5Cpg.jpgArkitektskiss 2007 från Regionservice på en blivande medicinhistorisk smakprovsutställning5 viewsArkitektskiss 2007 från Regionservice på en blivande medicinhistorisk smakprovsutställning vid entréhallen i C-blocket på Universitetssjukhuset i Lund, baserad på ett ursprunglingt förslag med modell av konservator Martin Andrén på Kulturen i Lund.
MODELL7Cpg.jpg
MODELL7Cpg.jpgArkitektskiss 2007 från Regionservice på en blivande medicinhistorisk smakprovsutställning5 viewsArkitektskiss 2007 från Regionservice på en blivande medicinhistorisk smakprovsutställning vid entréhallen i C-blocket på Universitetssjukhuset i Lund, baserad på ett ursprunglingt förslag med modell av konservator Martin Andrén på Kulturen i Lund.
PICT2193w1111.jpg
PICT2193w1111.jpgSMHS' årsmöte den 24/4 201723 viewsLars Lidgren till vänster och revisor Per Nettelbladt under SMHS' årsmöte den 24/4 2017. Herrarna ser bistra ut, men revisorna hade inga signifikanta anmärkningar och styrelsen beviljad med acklamation full ansvarsfrihet.
SMHS2016-0272Copp.jpg
SMHS2016-0272Copp.jpg5 viewsLasarettet;Lund;Universitetssjukhuset;Urologisk;USiL;Kapsel 11;Kirurgisk;Klinik;Vårdsal. Urologisk avdelning urologi låda A 3:2 på gamla kirurgiska kliniken i Lund, 1950- 1960-talen. Se också bildfil 100420-017.
USiLx-1217Copp.jpg
USiLx-1217Copp.jpgBild utan beskrivning. Entrén till radiologiska / onkologiska kliniken, c:a 1990.5 viewsUr låda med blandade diabilder från sjukhusfotograferna i Lund, 1970-, 1980- och 1990-talen. Bild utan beskrivning. Entrén till radiologiska / onkologiska kliniken, c:a 1990.
32 files on 1 page(s)